Pannon EGTC

Inter Ventures projekt záró rendezvény Pécsett

Végéhez közeledik a Pannon Európai Területi Társulás INTER VENTURES - "Policies to promote the internationalisation of SMEs for more competitive regional ecosystems in border areas of the EU” című, Interreg Europe projektje
Inter Ventures projekt záró rendezvény Pécsett

A projekt fő célja, hogy a PANNON ETT vezetésével és 8 európai partner közreműködésével (német, spanyol, olasz, litván, lengyel) elősegítse a kis- és középvállalkozások nemzetközivé válását az Európai Unió határ menti régióiban, ezzel is hozzájárulva versenyképességük növekedéséhez. A 2019-2023 között zajló projekt keretében a partnerek megosztják egymással tapasztalataikat a témában, a pályázat végső dokumentuma pedig a partnerségben szereplő öt régió részéről egy-egy Akció Terv, arra vonatkozóan, hogy szakpolitikai eszközökkel hogyan lehetne segíteni a vállalkozások nemzetközivé válását. A Pannon ETT Akció Terve egy olyan program létrehozására fókuszál, mely a kevésbé felkészült KKV-k nemzetközivé válását segíti, melynek célja, hogy közvetlen hatással legyen a 2021-27 közötti magyar-horvát határmenti együttműködési programra (HU-HR CBC), és abban olyan pályázati kiírások megjelenését szorgalmazza (mint a B-light program), melyek a vállalkozások nemzetköziesedését segítik.

A Pannon ETT a projekt zárórendezvényét Pécsett, a Kodály Központban tartotta 2022. november 3-án, azonban a rendezvény hibrid jellegére tekintettel, lehetőség volt online is csatlakozni. A zárórendezvény keretében délelőtt konferenciát szerveztek, ”A kkv-k nemzetközi együttműködésének ösztönzése” címmel, délután pedig sor került az utolsó nemzetközi partnertalákozóra.

A konferencia keretében dr. Loppert Balázs köszöntötte a részvevőket a Külgazdasági és Külügyminisztérium részéről, valamint dr. Őri László a Pannon ETT és Baranya Megye elnökeként.

dr. Merza Péter igazgató és Lunk Tamás szakértő bemutatták az Inter Ventures projektet és eredményeit, majd az Interreg Europe Secretariat részéről Laurentiu David értékelte az Interreg Europe 2014-2020 programot, valamint bemutatta az Interreg Europe 2021-27 program céljait és a közelgő új felhívást, valamint azt, hogy a KKV-k nemzetköziesedése miként jelent meg az Interreg Europe által támogatott projektek között.

Márton György, a Logframe Kft. tanácsadója beszámolt arról, hogy a tervek szerint a kkv-k támogatása, illetve nemzetköziesedésük elősegítése miként fog megjelenni a magyar-horvát határementi együttműködési program(HU-HR CBC 2021-27) B-light projektjében.

A korábbi, HU-HR CBC 2014-2020 program keretében megvalósított B-light projekten nyert támogatást Dr. Fedor Ferenc GEOCHEM Kft ügyvezetője, aki a tapasztalairól és a megvalósított, sikeres együttműködésről tartott előadást.

A B-light támogatási forma szellemi atyja, Martijn Spaargaren (Euregio rijn-maas-noord) bemutatta, hogy a német-holland határmenti együttműködési program keretében milyen lehetőségek vannak a kkv-k támogatására, valamint ismertette az új Európai Uniós szabályozás hatásait.

Az Inter Ventures projekt spanyol partnere, Beatriz García Val (Society for the Development of the Province of Burgos - SODEBUR) ismertette az általuk megvalósított, a kkv-k nemzetközivé válásához nyújtott, kétszintű támogatási rendszer részleteit, mely szisztéma sikere a Pannon ETT akciótervének összeállításakor példaként szolgált.

A konferencia az alábbi linken megnézhető: https://www.youtube.com/watch?v=0h0UD9y4-J4
More news