Pannon EGTC

Pannon EGTC

 

Tisztelt Látogató!

 

A pécsi székhelyű Pannon ETT (európai területi társulás) 2010. augusztus 31-én alakult. Az együttműködés célja a magyar, horvát és szlovén határmenti térség közös fejlesztése. A társulásnak jelenleg 57 tagja van, melyből 7 megyei (3 magyar, 4 horvát), 48 helyi önkormányzat, illetve 2 regionális jelentőségű szervezet (a Pécsi Tudományegyetem és a Duna-Dráva Nemzeti Park). Nemzetiségüket tekintve 7 horvát, 1 szlovén és 49 magyar szervezet alkotja a társulást.

Az ETT önálló jogi személy, mely lehetőséget biztosít arra, hogy társulásunk önmaga kezdeményezzen és valósítson meg a térség számára fontos és hiánypótló projektek, beruházásokat. Jelenleg is több nemzetközi projekt megvalósításán dolgozunk, és ezt a tevékenységet a 2021-27-es időszakban is folytatni kívánjuk. 2020-21 legfontosabb feladata számunkra a 2021-27 közötti HU-HR CBC Program előkészítésében való közreműködés, melynek során tevékenyen részt veszünk az elkövetkező EU-s tervezési ciklus magyar-horvát határmenti programjának tervezésében (erről bővebben a https://cbcjs.pannonegtc.eu/ weboldalon olvashat az érdeklődő).

 

dr. Őri László
     elnök
dr. Merza Péter
      igazgató