Pannon EGTC

CB Joint Strategy

A projekt teljes neve: „Supporting the development of the HU-HR border region by a common strategy jointly formulated by the various actors of the cross-border area”

Projekt azonosító:                 HUHR / 1902 / 3.1.1 / 0001

Projekt időtartam:                 2019.09.01.- 2022.03.31.

Teljes költség:                       289.592,50 EUR

Uniós támogatás:                  246.153,62 EUR

Nemzeti társfinanszírozás:   28.959,25 EUR

Önerő:                                  14.479,63 EUR

 

A projekt célja: A projekt átfogó célja a hatékony közös fejlesztések előmozdítása a HU-HR régióban a jelenlegi helyzet elemzésével, valamint a jelenlegi HU-HR program hatásainak értékelésével, olyan közös stratégiát kidolgozva, amelyet a program terület különféle résztvevői együttesen fogalmaztak meg. További átfogó cél olyan stratégiai projektötletek fejlesztése, amelyek megalapozzák a Pannon EGTC által koordinált jövőbeli fejlesztési akciókat.

Konkrét tevékenységek:

Részletes helyzetelemzés: földrajz, elérhetőség, demográfiai-gazdasági helyzet, környezet, infrastruktúra, emberi erőforrások, SWOT-analízis, fő fejlesztési igények és kihívások. Módszerek: a vonatkozó regionális, nemzeti dokumentumok, stratégiai dokumentumok áttekintése; mélyinterjúk a kulcsfontosságú szereplőkkel, 7 workshop (3 HU, 4 HR) az érdekelt felek aktív részvételével (HU / HR); kérdőíves felmérés

A politikai környezet áttekintése: A határmenti térség fejlesztése szempontjából releváns meglévő EU és nemzeti fejlesztési stratégiák, rendeletek, központi programok feltárása és értékelése; a jövőbeli 2021-2027 közötti EU beavatkozási preferenciák és a vonatkozó EU szintű dokumentumok vizsgálata, a dokumentumok összegyűjtése és elemzése kivonatolása (HU / HR)

A 2014–2020 közötti időszakra szóló HU-HR CP hatásvizsgálata: a hatásvizsgálat felméri, hogy az ERFA-támogatás miként járult hozzá az egyes PA / SO célkitűzéseihez, oly módon, hogy megpróbálja a programterületen elkülöníteni a projektek hatását a párhuzamos fejlesztési folyamatoktól.

Közös fejlesztési stratégia: A HU-HR határmenti régió közös fejlesztési stratégiájának kidolgozása a vonatkozó nemzeti fejlesztési stratégiai dokumentum (ok) -al). Módszerek: 5 tematikus workshop (2 HU, 3 HR), mélyinterjúk, kérdőíves felmérés (HU / HR)

Komplex stratégiai projektötletek: Legalább 5 összetett stratégiai projekt ötlet felvázolása, amelyek egyértelműen szolgálják a határmenti terület stratégiai céljait: Célok, potenciális partnerek, fő tartalmi elemek, eredmények és hatások, indikatív költségvetés. Módszerek: 5 projekt workshop (2 HU, 3 HR), mélyinterjúk (HU / HR)

 

Bővebb információk a projektről:

https://cbcjs.pannonegtc.eu/