Pannon EGTC

CB Joint Strategy

CBJoint Strategy-

Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program

 

A projekt teljes neve: „Supporting the development of the HU-HR border region by a common strategy jointly formulated by the various actors of the cross-border area”

 

Projekt időtartam: 2019. 09.01.- 2021. 08.31

Teljes költség: 289.592,50

Uniós támogatás: 246.153,62 EUR

Nemzeti társfinanszírozás: 28.959,25 EUR

Önerő: 14.479,63 EUR

 

A projekt célja: A projekt átfogó célja a hatékony közös fejlesztések előmozdítása a HU-HR régióban a jelenlegi helyzet elemzésével, valamint a jelenlegi HU-HR program hatásainak értékelésével, olyan közös stratégiát kidolgozva, amelyet a program terület különféle résztvevői együttesen fogalmaztak meg. További átfogó cél olyan stratégiai projektötletek fejlesztése, amelyek megalapozzák a Pannon EGTC által koordinált jövőbeli fejlesztési akciókat.

Konkrét tevékenységek:

Részletes helyzetelemzés: földrajz, elérhetőség, demográfiai-gazdasági helyzet, környezet, infrastruktúra, emberi erőforrások, SWOT-analízis, fő fejlesztési igények és kihívások. Módszerek: a vonatkozó regionális, nemzeti dokumentumok, stratégiai dokumentumok áttekintése; mélyinterjúk a kulcsfontosságú szereplőkkel, 7 workshop (3 HU, 4 HR) az érdekelt felek aktív részvételével (HU / HR); kérdőíves felmérés

A politikai környezet áttekintése: A határmenti térség fejlesztése szempontjából releváns meglévő EU és nemzeti fejlesztési stratégiák, rendeletek, központi programok feltárása és értékelése; a jövőbeli 2021-2027 közötti EU beavatkozási preferenciák és a vonatkozó EU szintű dokumentumok vizsgálata, a dokumentumok összegyűjtése és elemzése kivonatolása (HU / HR)

A 2014–2020 közötti időszakra szóló HU-HR CP hatásvizsgálata: a hatásvizsgálat felméri, hogy az ERFA-támogatás miként járult hozzá az egyes PA / SO célkitűzéseihez, oly módon, hogy megpróbálja a programterületen elkülöníteni a projektek hatását a párhuzamos fejlesztési folyamatoktól.

Közös fejlesztési stratégia: A HU-HR határmenti régió közös fejlesztési stratégiájának kidolgozása a vonatkozó nemzeti fejlesztési stratégiai dokumentum (ok) -al). Módszerek: 5 tematikus workshop (2 HU, 3 HR), mélyinterjúk, kérdőíves felmérés (HU / HR)

Komplex stratégiai projektötletek: Legalább 5 összetett stratégiai projekt ötlet felvázolása, amelyek egyértelműen szolgálják a határmenti terület stratégiai céljait: Célok, potenciális partnerek, fő tartalmi elemek, eredmények és hatások, indikatív költségvetés. Módszerek: 5 projekt workshop (2 HU, 3 HR), mélyinterjúk (HU / HR)

 

Dokumentumok:

Helyzetelemzés prezentáció - Baranya

Helyzetelemzés prezentáció - Somogy

Helyzetelemzés prezentáció - Zala

Po-k és felmérési eredmények - Baranya

Po-k és felmérési eredmények - Somogy

Po-k és felmérési eredmények - Zala

 

Felhívások:

Ajánlattételi felhívás - ”HU-HR kommunikációs platform létrehozása” feladat ellátására

Ajánlattételi felhívás - a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok ellátására

 

A jelen honlap az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg. A honlap tartalma kizárólag az Pannon ETT felelősségi körébe tartozik. Az itt megtalálható anyagok nem tekinthetők olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és / vagy a HU-HR Interreg V-A CBC Program Irányító Hatóságának hivatalos állásfoglalását tükrözik.