Pannon EGTC

CB Joint Strategy

A projekt címe: CBJointStrategy - Supporting the development of the HU-HR border region by a common strategy jointly formulated by the various actors of the cross-border area

 

Támogatási konstrukció:                   Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020

Projekt azonosító:                              HUHR / 1902 / 3.1.1 / 0001

Projekt időtartama:                            2019.09.01.- 2023.04.30.

Elszámolható öszköltség:                  289.592,50 EUR

ERFA támogatás:                              246.153,62 EUR

Nemzeti társfinanszírozás:                28.959,25 EUR

Önerő:                                                14.479,63 EUR

 

A projekt célja

Hatékony közös fejlesztések előmozdítása a horvát-magyar határrégióban. Ennek keretében a cél a jelenlegi helyzet elemzésével, a jelenlegi HU-HR program hatásainak értékelésével, a programterület különféle résztvevőinek bevonásával egy közös fejlesztési stratégia kidolgozása, amely alapját képezi a 2021-27 közötti horvát-magyar határmenti programnak. A projekt keretében továbbá 5 stratégiai projektötlet is megfogalmazásra kerül, amelyek fontosak a határtérség fejlődése szempontjából, és amelyek megvalósulását a 2021-27-es időszak HU-HR CBC programja finanszírozhatja.

Konkrét tevékenységek:

Részletes helyzetelemzés: a horvát-magyar határtérség jelenlegi helyzetének elemzése. Módszerek: a vonatkozó regionális, nemzeti dokumentumok, stratégiai dokumentumok áttekintése; mélyinterjúk a kulcsfontosságú szereplőkkel, 7 workshop (3 HU, 4 HR) az érdekelt felek aktív részvételével (HU/HR); kérdőíves felmérés.

A politikai környezet áttekintése: A határmenti térség fejlesztése szempontjából releváns meglévő EU és nemzeti fejlesztési stratégiák, rendeletek, központi programok feltárása és értékelése; a jövőbeli 2021-2027 közötti EU beavatkozási preferenciák és a vonatkozó EU szintű dokumentumok vizsgálata, a dokumentumok összegyűjtése és elemzése, kivonatolása (HU/HR).

A 2014–2020 közötti HU-HR CBC program hatásvizsgálata: a hatásvizsgálat felméri, hogy az ERFA-támogatás miként járult hozzá az egyes beavatkozási területek/prioritások célkitűzéseihez, oly módon, hogy megpróbálja a programterületen elkülöníteni a projektek hatását a párhuzamos fejlesztési folyamatoktól.

Közös fejlesztési stratégia 2021-27: A HU-HR határmenti régió közös fejlesztési stratégiájának kidolgozása, amely alapja lesz a 2021-27-es horvát-magyar CBC programnak. Módszerek: 5 tematikus workshop (2 HU, 3 HR), mélyinterjúk, kérdőíves felmérés (HU/HR)

Komplex stratégiai projektötletek: Legalább 5 stratégiai projektötlet felvázolása, amelyek egyértelműen szolgálják a határmenti terület stratégiai céljait, a térség fejlődését. Módszerek: 5 projekt workshop (2 HU, 3 HR), mélyinterjúk (HU / HR)

 

A projekt a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

 

Bővebb információk a projektről:

https://cbcjs.pannonegtc.eu/