Pannon EGTC

"Crossmarkets"

 

A projekt címe: CrossMarkets - Institutional cooperation to enhance cross-border selling at local farmers’ markets

 

Támogatási konstrukció:                   b-solutions

Projekt időtartama:                            2018.09.01.- 2019.09.31.

Elszámolható öszköltség:                  19.795,00 EUR

Támogatás:                                        19.795,00 EUR

 

A b-solutions pályázati felhívás keretében támogatást nyert „CrossMarkets” című projektünk a horvát-magyar határmenti helyi termelők szomszéd ország piacára jutásának javítását volt hivatott segíteni. A projekt 2020-ban zárult le, és feltárta a határmenti térség hiányosságait, problémáit a témában, illetve javaslatokat tett a döntéshozók számára a helyzet javítása érdekében.

 

A projekt indokoltsága:

A mezőgazdasági termelők és az elsődleges termelők kiváltságokat élveznek, ha termékeiket a termelési környezetben kereskedik, azaz 50 km sugarú körben (helyi termék). Ez összhangban van az uniós mezőgazdasági termékekkel, valamint a rövid élelmiszer-ellátási láncokkal és a helyi élelmiszer-rendszerekkel kapcsolatos uniós szakpolitikákkal. Azonban, amikor a határ menti régiókról van szó, akkor is, ha ezek a határok az EU belső határai, a mezőgazdasági termelők és az elsődleges termelők nem élvezhetik ugyanazokat a kiváltságokat. A magyar-horvát határ menti régióban a határ mindkét oldalán működő mezőgazdasági termelők szinte kizárólag a határ egyik oldaláról kínálnak termékeket.

 

A projekt céljai:

A Pannon ETT projektje a helyi termelői piacokat üzemeltető önkormányzatok közötti intézményi együttműködést kívánta erősíteni annak érdekében, hogy közösen dolgozzanak ki megoldásokat a fent említett jogi és adminisztratív akadályok leküzdésére, amelyek megakadályozzák a mezőgazdasági termelőket/elsődleges termelőket termékeiknek a határ másik oldalán történő értékesítésében. Az ilyen típusú együttműködésen keresztül többféle támogatást is nyújtanak a tényleges érdekelt feleknek, azaz a mezőgazdasági termelőknek, az elsődleges termelőknek és a helyi forgalmazóknak.

A javasolt megoldás elsősorban az intézmények közötti tapasztalatok és követelmények cseréjét jelentette, és ennek eredményeképpen közösen kidolgoztak egy támogatási eszköztárat, amely minden szükséges információt rendelkezésre bocsát a mezőgazdasági termelők piacának helyszíneiről és sajátos követelményeiről a határ mindkét oldalán kétnyelvű formátumban, mely egyértelmű leírásokat, a folyamatok vizuális magyarázatát, valamint a szükséges dokumentáció kétnyelvű változatát tartalmazta.

 

Információs kisokos magyar termékek horvát piacokon történő árusításához helyi termelők részére HU/EN

Információs kisokos horvát termékek magyar piacokon történő árusításához helyi termelők részére HR/EN