Pannon EGTC

INTER VENTURES

A projekt címe: INTER VENTURES - "Policies to promote the internationalisation of SMEs for more competitive regional ecosystems in border areas of the EU"

 

Támogatási konstrukció:                   Interreg Europe

Projekt azonosító:                              PGI06122

Vezető partner:                                  PANNON ETT

További partnerek:

 

Projekt időtartama:                            2019.08.01.- 2023.01.31.

Elszámolható összköltség:                1.311.025,00 EUR

ERFA támogatás:                              1.083.652,65 EUR

 

Ebből PANNON ETT:

Elszámolható összköltség:                 367.781,00 EUR

ERFA támogatása:                            312.613,85 EUR

Nemzeti társfinanszírozás:                36.778,10 EUR

Önerő:                                                18.389,05 EUR

 

A projekt fő célja, hogy a PANNON ETT vezetésével és 8 európai partner közreműködésével (német, 2 spanyol, olasz, 2 litván, 2 lengyel) elősegítse a kis- és középvállalkozások nemzetközivé válását az Európai Unió határ menti régióiban, ezzel is hozzájárulva versenyképességük növekedéséhez. A kis- és középvállalkozások nemzetközivé válása kulcsfontosságú tényezője a versenyképességüknek és régióik jólétének. A határtérségek jó lehetőségeket kínálnak az együttműködésre és az új piacokra, a határok és a periférikus helyzet azonban akadályozhatják a határokon átnyúló és nemzetközi üzleti tevékenységeket. A 2019-2023 között zajló projekt keretében a partnerek megosztják egymással tapasztalataikat a témában. A pályázat végső dokumentuma az az Akció Terv, melyet a partnerségben szereplő öt régiónak létre kellett hoznia, kinek-kinek a maga területén arra vonatkozóan, hogy szakpolitikai eszközökkel hogyan lehetne segíteni a vállalkozások nemzetközivé válását. A Pannon ETT Akció Terve egy olyan program létrehozására fókuszál, mely a kevésbé felkészült KKV-k nemzetközivé válását segíti.

A program keretében elkészül egy „felkészültségi teszt”, mely segít felmérni a pályázó KKV-k (vagy együttműködő KKV-k konzorciuma) nemzetköziesedési felkészültségét a törekvéseiknek vagy céljaiknak megfelelően, majd fejlesztési tervet készítenek arról, hogyan lehet növelni a felkészültséget olyan szintre, amely reálisan lehetővé teszi a nemzetközivé válást.

A projekt célja, hogy közvetlen hatással legyen a 2021-27-es magyar-horvát határmenti CBC programra, és abban olyan pályázati kiírások megjelenését szorgalmazza, melyek a vállalkozások nemzetköziesedését segítik.

A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

 

Elkészült dokumentumok:


INTER VENTURES Pannon EGTC Analysis

INTER VENTURES GP_HU_Baranya 

INTER VENTURES GP_HU_Fostering

INTER VENTURES HU_Promoting Women

INTER VENTURES Applicability report

INTER VENTURES AP_HU

Policy briefing report

Regional policy recommendation_HU 

 

Bemutató anyagok:

 

Az Interventures projekt akciótervének bemutatása (angol nyelvű rövid verzió, magyar felirattal)

Az Interventures projekt akciótervének bemutatása (angol nyelvű hosszú verzió, magyar felirattal)