Pannon EGTC

INTERVENTURES

INTERVENTURES projekt bemutatása

2018. június 20-án került benyújtásra az INTER VENTURES - Policies to promote the internationalisation of SMEs for more competitive regional ecosystems in border areas of the EU című projektünk a 4. Interreg Europe felhívásra, melyben támogatást nyert a Pannon EGTC mint vezető kedvezményezett másik 8 partnerrel együtt.

A projekt összköltsége: 1,3 millió EUR, melyből közel 300.000 EUR a PANNON ETT költségeleme.

Projekt időszaka: 2019.08.01-2022.07.30, melyből 2 év a megvalósítás és 1 év az után követés.

A projekt vezető partnere a PANNON ETT, a projekt további partnerei: Unioncamere Lombardia (Olaszoroszág), Rzeszow Regional Development Agency (Lengyelország), Carpathian Euroregion (Lengyelország), CEEI-Burgos (Spanyolország), Klaipeda ID (Litvánia), az Association of European Border Regions (Németország), Klaipeda Város Önkormányzata (Litvánia), és a Society for the Development of the Province of Burgos (Spanyolország).

Az INTER VENTURES öt európai határ menti régióból hozza össze a partnereket, képviselve a KKV-k fejlődését a határokon átnyúló együttműködésekben, mely kapcsán strukturáltabb hálózatépítés útján szeretnék segíteni a KKv-k nemzetközi szerep vállalását.. Az INTER VENTURES pályázat keretében a partnerek intenzíven megosztják tapasztalataikat és két tematikus tanulmányúton keresztül releváns bevált gyakorlatokat tekinthetnek meg. A regionálisan érintett feleket  intenzíven bevonjuk a folyamatokba regionális érdekképviseleti-találkozókon és online webináriumok öt alkalmán keresztül. Ösztönzést elősegítő „gyorsított” szabályzati eszköz fejlesztési kezdeményezéseket teszünk, a változásokat előkészítjük és figyelemmel kísérjük különféle események útján, amelyek egyesítik az egyes régiók legfontosabb politikai döntéshozóit.

A szabályzati eszközök megváltoztatásának megfelelő módjait a partnerrégiókban az AEBR segítő munkájával és tanácsadásával valósul meg. Ennek eredményeként regionális cselekvési terveket dolgoz ki minden Partner, amelyek hozzájárulnak majd a kiválasztott regionális ERFA-programoknak azon  fejlesztéséhez, amely a  KKV-k  nemzetközivé válásához szükséges..

Pályázat egyik fő célja, hogy hatással tudjon lenni az „Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program gazdaságfejlesztés prioritási pontjára, amely a KKV-k versenyképességének javítását szolgálja. Ezen belül az üzleti együttműködés előmozdítása a határ különböző oldalán működő KKV-k közötti tevékenységére. Az egyetlen támogatott tevékenység egy speciális, határokon átnyúló KKV-fejlesztési rendszer „BE-LIGHT”, amelynek általános projektfejlesztése és irányítási támogatása van az együttműködő KKV-k közös termék- és szolgáltatásfejlesztésének elősegítésére a programterületen. A program célja a helyi KKV-k gyenge pénzügyi hátterének és hálózati hozzáállásának javítása. A „BE-LIGH-t” támogatási rendszer 7,6 millió eurót különít el a KKV-nak a határ mindkét oldalán. A vezető kedvezményezett a horvát ügynökség: HAMAG-BICRO.A programot a KKV-k közvetlen támogatásának kísérleti kezdeményezéseként indították el a 2014–2020 közötti időszakban.

Szabályzati eszköz módosításokra van szükség a „BE-LIGHT” programban lévő akadályok leküzdéséhez.

Célunk a Be-Light szabályzati eszközeire való hatás. Ilyenek:

  1. Az eljárások lerövidítése az odaítélt projektek elindításához és az azonnal végrehajtásához: Az INTER VENTURES megvizsgálja, hogyan lehet rövidíteni a rendszerszintű adminisztratív eljárásokat a szerződések felgyorsítása érdekében.
  2. A kkv-k motivációjának és bizalmának növelése a programban való részvétel iránt
  3. A kkv-k hiányzó készségei, pl. a nyelvi kompetencia vagy a külföldi piacok tapasztalatának hiánya, mely csökkenti a motivációt.
  4. Egy másik visszatartó tényező a kkv-k számára rendelkezésre álló előfinanszírozás hiányából fakad. Az projekt megvizsgálja, hogyan lehetne növelni a B-LIGHT rendszer vonzerejét.

A pályázat célja továbbá az ágazatokra, a KKV-típusokra, a támogatandó projekttevékenységekre vonatkozó ajánlások benyújtása, valamint az értékelési kritériumok felülvizsgálata az interregionális tanulási folyamat eredményei alapján. A projekt a  „Be-Light” program jövőbeni sikerességét szeretnénk ezzel a projekttel elősegíteni a következő tevékenységek által:

  1. A regionális KKV-k erőforrásokra összpontosító felmérésének elvégzése - Helyzetanalízis kidolgozása
  2. Alkalmazhatósági jelentések – Javaslat kidolgozása
  3. A tervezet előkészítése - Akcióterv kidolgozása

 

A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul(t) meg.

 

Documentumok
INTER VENTURES Pannon EGTC Analysis

INTER VENTURES GP_HU_Baranya 

INTER VENTURES GP_HU_Fostering

INTER VENTURES HU_Promoting Women

INTER VENTURES Applicability report

INTER VENTURES AP_HU

Policy briefing report

Regional policy recommendation_HU 

 

 

Az Interventures projekt akciótervének bemutatása (angol nyelvű rövid verzió, magyar felirattal)

Az Interventures projekt akciótervének bemutatása (angol nyelvű hosszú verzió, magyar felirattal)