Pannon EGTC

Rólunk

A Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás 2010-ben történt alapítása óta deklarált célja a határokon átnyúló együttműködés fejlesztése a horvát-szlovén-magyar határszakaszon, a közös történelmi kapcsolatok és együttműködés újbóli fellendítése, annak érdekében, hogy a határ menti területek gazdasági együttműködése is megvalósulhasson.

Az ETT-nek 50 tagja van, melyből 48 önkormányzat, valamint 2 regionális jelentőségű szervezet: a Pécsi Tudományegyetem és a Duna-Dráva Nemzeti Park.

Működési területe lefedi Magyarországon Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyéket, horvát oldalon Verőce-Drávamente, Eszék-Baranya, Muraköz és Kapronca-Kőrös megyéket, illetve Szlovénia területén a Muravidéket. A Társulás népességszáma több, mint másfél millió fő.

A társulás kiemelten hasznos eszköz a tagok közötti együttműködés előmozdításához és megerősítéséhez. Feladata, hogy határokon átívelő fejlesztéseket generáljon és a megvalósulásukat koordinálja. Célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Társulás jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, a lehatárolt települések közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési program kidolgozása mellett, lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését.