Pannon EGTC

Predstavili smo naš projekt Crossmarkets u Bruxellesu

Udruga građana koji prelaze europske granice (RB, AEBR, MOT i CESCI) organizirala je 17. travnja 2023. konferenciju u Europskom odboru regija pod nazivom „Život u pograničnim regijama – upravljanje izazovima“.
Predstavili smo naš projekt Crossmarkets u Bruxellesu

Unatoč nekoliko desetljeća europskih integracija, u pograničnim područjima još uvijek postoje pravne i administrativne prepreke, a pojavljuju se i nove.

Budući da je Vijeće Europske unije blokiralo Uredbu o europskom prekograničnom mehanizmu, konferencija je razmatrala pitanja s kojima se suočavaju građani, lokalne vlasti i poduzeća te zašto je potreban alat za rješavanje takvih izazova.

U prvom panelu predstavljeni su odabrani slučajevi b-solutions inicijative na temu. (B-Solutions je program koji je pokrenula Komisija, a njime upravlja AEBR za prepoznavanje i uklanjanje prekograničnih pravnih prepreka.) Primjeri su prikupljeni s različitih geografskih lokacija u EU i pokrivaju različite teme. U tom kontekstu predstavio ga je dr. Zamjenica direktora Judit Füzér govori o preprekama koje sprječavaju prekograničnu maloprodaju lokalnih proizvoda u hrvatsko-mađarskom pograničnom području, na temelju iskustava projekta Crossmarkets.
More news