Pannon EGTC

"Crossmarkets"

Naziv projekta: CrossMarkets - Institucionalna suradnja za poboljšanje prekogranične prodaje na lokalnim poljoprivrednim tržištima

 

Potporna konstrukcija: b-solutions

Trajanje projekta: 1. rujna 2018. - 31. rujna 2019.

Prihvatljivi ukupni trošak: 19.795,00 EUR

Potpora: 19.795,00 EUR

 

Naš projekt “CrossMarkets”, koji je podržan u okviru b-solutions poziva za dostavu prijedloga, trebao je pomoći u poboljšanju pristupa domaćih proizvođača na hrvatsko-mađarskoj granici tržištu susjedne države. Projekt je završio 2020. godine i otkrio nedostatke i probleme pograničnog područja te dao prijedloge donositeljima odluka za poboljšanje situacije.

 

Opravdanje projekta:

Poljoprivrednici i primarni proizvođači uživaju privilegije plasiranja svojih proizvoda u proizvodnom okruženju, odnosno u radijusu od 50 km (lokalni proizvod). To je u skladu s politikama EU-a o poljoprivrednim proizvodima EU-a i kratkim lancima opskrbe hranom i lokalnim prehrambenim sustavima. Međutim, kada su u pitanju pogranične regije, čak i ako su te granice unutarnje granice EU-a, poljoprivrednici i primarni proizvođači ne mogu uživati ​​iste privilegije. U mađarsko-hrvatskoj pograničnoj regiji poljoprivrednici s obje strane granice nude proizvode gotovo isključivo s jedne strane granice.

 

Ciljevi projekta:

Projekt Pannon EGTC nastojao je ojačati institucionalnu suradnju između općina koje upravljaju tržištima lokalnih proizvođača kako bi zajednički razvili rješenja za gore navedene pravne i administrativne prepreke koje onemogućuju poljoprivrednicima/primarnim proizvođačima da prodaju svoje proizvode preko granice. Kroz ovu vrstu suradnje pruža se raznovrsna podrška stvarnim dionicima, odnosno poljoprivrednicima, primarnim proizvođačima i lokalnim distributerima.

Predloženo rješenje je uglavnom bila razmjena iskustava i zahtjeva između institucija, a kao rezultat toga razvijen je alat za podršku koji pruža sve potrebne informacije o lokacijama tržišta poljoprivrednika i specifičnim zahtjevima s obje strane granice u dvojezičnom formatu s jasnim opisima i vizualizacija procesa i dvojezična verzija potrebne dokumentacije.

 

Information guidelines selling Hungarian products in Croatian markets for local producers HU/EN

Information guidelines selling Croatian products in Hungarian markets for local producers HR/EN