Pannon EGTC

INTER VENTURES

Naziv projekta: INTER VENTURES - "Politika promicanja internacionalizacije malih i srednjih poduzeća za konkurentnije regionalne ekosustave u pograničnim područjima EU-a"

 

Shema bespovratnih sredstava: Interreg Europe

ID projekta: PGI06122

Vodeći partner: PANNON ETT

Ostali partneri:

    Unioncamere Lombardija (Italija),
    Regionalna razvojna agencija Rzeszow (Poljska),
    karpatska euroregija (Poljska),
    CEEI-Burgos (Španjolska),
    Klaipeda ID (Litva),
    Udruženje europskih pograničnih regija (Njemačka),
    Gradska općina Klaipeda (Litva),
    Društvo za razvoj pokrajine Burgos (Španjolska)

 

Trajanje projekta: 08.08.2019 - 31.01.2023.

Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.311.025,00 EUR

Doprinos ERDF-a: 1.083.652,65 eura

 

Od toga PANNON ETT:

Ukupni prihvatljivi troškovi: 367.781,00 EUR

Doprinos ERDF-a: 312.613,85 EUR

Nacionalno sufinanciranje: 36.778,10 eura

Samodostatnost: 18.389,05 eura

 

Glavni cilj projekta je promicanje internacionalizacije malih i srednjih poduzeća u pograničnim regijama Europske unije, čime se pomaže povećanju njihove konkurentnosti.

Konačni dokument prijave je Akcijski plan koji je pet regija u partnerstvu moralo izraditi, svaka na svom teritoriju. Pannonov akcijski plan EGTC-a usredotočen je na stvaranje programa za pomoć manje pripremljenim malim i srednjim poduzećima da postanu međunarodni.

Program će proizvesti “test spremnosti” koji će pomoći u procjeni spremnosti za internacionalizaciju MSP-ova kandidata (ili konzorcija malih i srednjih poduzeća koji surađuju) u skladu s njihovim težnjama ili ciljevima, a zatim razviti razvojni plan o tome kako povećati spremnost na razinu koja je realna. omogućuje internacionalizaciju.

 

Sudjelovanje mađarskog partnera u projektu sufinancira Mađarska država.

 

Završeni dokumenti:


INTER VENTURES Pannon EGTC Analysis

INTER VENTURES GP_HU_Baranya 

INTER VENTURES GP_HU_Fostering

INTER VENTURES HU_Promoting Women

INTER VENTURES Applicability report

INTER VENTURES AP_HU

Policy briefing report

Regional policy recommendation_HU