Pannon EGTC

Legalna informacija

 

Domaća regulativa

     Zakon LXXV iz 2014. o Europskoj teritorijalnoj asocijaciji. zakon
     Uredba Ministarstva zaštite okoliša iz 2014. (XII. 30.) o detaljnim pravilima postupka odobravanja i registracije vezanog uz Europsku teritorijalnu asocijaciju

 

Propisi Europske unije

     Uredba (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskoj grupi za teritorijalnu suradnju
     1302/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. klastera