Pannon EGTC

CB Joint Strategy

CBJoint Strategy- Interreg V–A Mađarska – Hrvatska Prekogranični program suradnje

Trajanje projekta: 1. rujna 2019. – 31. kolovoza 2021.

Odobrena potpora: 289.592,50 EUR

Potpora EU: 246.153,62 EUR

Sufinanciranje nacionalne vlade: 28.959,25 EUR

Vlastiti udio: 14.479,63 EUR

Cilj projekta: opći cilj je poticati efikasni razvoj hrvatsko-mađarske pogranične regije analizom trenutačnog stanja, odnosno vrednovanjem utjecaja trenutačnog prekograničnog hrvatsko-mađarskog programa, a bila bi prijekopotrebna i izrada takve zajedničke strategije koju bi osmislili i sastavili različiti dionici programskog područja. Nadalje, daljnji cilj bi bio

razvoj strateških projektnih ideja koji će u konačnici stvoriti temelje budućih koordiniranih razvojnih aktivnosti Pannon EGTS-a.

Konkretne aktivnosti:

Detaljna analiza stanja: geografski položaj, dostupnost, okoliš, infrastruktura, ljudski resursi, SWOT analiza, glavne smjernice razvoja, potrebe i izazovi. Metode: pregled važećih regionalnih, nacionalnih i strateških dokumenata, duboki intervjui s ključnim dionicima, 7 radionica (3 HU, 4 HR) uključivanjem i aktivnim sudjelovanjem ključnih dionika (HU,HR), odnosno pripremanje ankete.

Pregled političkog okruženja: iz aspekta razvoja pogranične regije potrebna je analiza i vrednovanje Europskih i nacionalnih strategija, odredaba te centralnih programa. Nadalje, analiza preferentnih dokumenata koji se odnose na predstojeće programsko razdoblje EU-a između 2021. i 2027. godine, odnosno prikupljanje istih i pripremanje sažetaka (HU/HR).

Analiza utjecaja HU-HR Prekograničnog program suradnje u rzdoblju između 2014-2020: analiza utjecaja ukazuje na to da ERFA potpora u kakvoj mjeri je doprinjela postizanju specifičnih ciljeva tog programa, a čini to na taj način da pokušava odvojeno analizirati utjecaje prekograničnih projekata i razvojnih procesa koji su se paralelno odvijali na programskom području.

Zajednička razvojna strategija: izrada zajedničke razvojne strategije u hrvatsko-mađarskom pograničnom području u skladu s važećim dokumentima nacionalnih razvojnih strategija.

Metode: 5 tematskih radionica (2 HU, 3 HR), duboki intervjui, pripremanje ankete(HU / HR).

Kompleksne strateške projektne ideje: pripremanje minimalno 5 kompleksnih strateških projektnih ideja koje u potpunosti služe strateške ciljeve pograničnog područja: ciljevi, potencijalni partneri, glavne odrednice i elementi, rezultati i utjecaji, indikativni proračun.

Metode: projektne radionice (2 HU, 3 HR), duboki intervjui (HU / HR).

 

Dokumenti:

Prezentacija teritorijalne radonice - 1

Prezentacija teritorijalne radonice - 2

 

Ova web stranica proizvedena je uz financijsku pomoc Europske unije. Sadržaj ove web stranice iskljuciva je odgovornost Pannon EGTC i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljackog tijela.