Pannon EGTC

PROJEKT "SHARE"

 

Naziv projekta: SHARE - Održivi pristup kulturnoj baštini za prekvalifikaciju urbanih područja u Europi

 

Shema bespovratnih sredstava: Interreg Europe

ID projekta: PGI02343

Vodeći partner: Sviluppumbria Spa (Italija)

Ostali partneri:

    PANNON ETT
    Regionalna vlada Extremadure (Španjolska)
    Sjeveroistočna regionalna razvojna agencija (Rumunjska)
    Sveučilište u Greenwichu (Velika Britanija)
    Županijski upravni odbor Östergötlanda (Švedska)
    Grad Šibenik (Hrvatska)

 

DIJELI 1

 

Trajanje projekta: 01.01.2017-20.12.12.21.

Prihvatljivi ukupni trošak: 1.409.083,00 EUR

Potpora ERDF-a: 1.197.720,55 eura

 

Od toga PANNON ETT:

Ukupni prihvatljivi troškovi: 121.642,00 EUR

Doprinos ERDF-a: 103.395,70 eura

Nacionalno sufinanciranje: 12.164,20 eura

Samodostatnost: 6.082,10 eura

 

Cilj projekta

Projekt ima za cilj razmjenu političkih iskustava o kulturnoj baštini u urbanom okruženju kako bi se identificirale najbolje prakse i inovativni načini za razvoj održivog i inteligentnog pristupa. Projekt je ciljao na načine za učinkovito poboljšanje projekata pametnih gradova stvaranjem pametnog i održivog programa za kulturna dobra urbanih središta.

Metoda razmjene iskustava temeljila se na pregledu postojećih instrumenata politike, nacrta europske politike i najboljih praksi te je uključivala specifična istraživanja u svakom partnerskom području. Kao rezultat projekta izrađeno je 6 akcijskih planova.

Partneri predstavljaju razna javna tijela, agencije i obrazovne centre iz 7 zemalja u Europi koji se bave kulturnom baštinom i pametnim gradovima, te su predani učinkovitom dijeljenju rezultata projekta s lokalnim dionicima i institucijama koje provode lokalne politike, kao i pružanju akcija. planove tijekom dvogodišnjeg razdoblja 2. faze projekta.

 

Sudjelovanje mađarskog partnera u projektu sufinancirala je Mađarska država.

Projekt je uspješno završen 31. prosinca 2020. godine.

 

DIJELI 2

 

Trajanje projekta: 01/09/2021 - 31/08/2022

Prihvatljivi ukupni trošak: 370.380,70 EUR

Doprinos ERDF-a: 314.823,60 eura

 

Od toga PANNON ETT:

Ukupni prihvatljivi troškovi: 42.300,00 EUR

Doprinos ERDF-a: 35.955,00 EUR

Nacionalno sufinanciranje: 4.230,00 eura

Samodostatnost: 2.115,00 EUR

 

Cilj projekta

PODIJELI 1. potpora tražila dobra europska rješenja u području održive zaštite kulturne baštine. Pandemija je donijela drastičnu promjenu u turizmu, pa je želja i volja za putovanjem značajno smanjena ili promijenjena. Kako se krećemo u svijet nakon pandemije, gospodarski oporavak bit će dug i izazovan. SHARE Call 2 ima za cilj istražiti utjecaj pandemije na međunarodni turizam i predložiti inovativne prakse upravljanja za turističke destinacije baštine kako bi se osiguralo sigurno i ugodno iskustvo posjetiteljima kulturne baštine u Italiji, Hrvatskoj, Španjolskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Velikoj Britaniji.

Projekt uključuje detaljno online istraživanje o tome kako je epidemija promijenila turističko ponašanje i očekivanja, kako se promijenila percepcija rizika, kako stanovnici, domaći i strani posjetitelji reagiraju na ublažavanje ograničenja i kako su promijenili svoje raspoloženje za putovanje.

Projekt također ima za cilj prikupiti postojeće dobre prakse i strategije.

 

Sudjelovanje mađarskog partnera u projektu sufinancira Mađarska država.

 

Više informacija: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/share/