Pannon EGTC

Suradnja sa Sveučilištem Northern u Varasdu

Na poziv Sveučilišta Sjever delegacija Pannon ETT posjetila je Varasd 29. kolovoza 2023. godine.
Suradnja sa Sveučilištem Northern u Varasdu

dr. Éva Mikes kustosica je Zaklade Universitas Quinqueecclesiensis, mađarski generalni konzul János Magdó u Eszéku i dr. Judit Füzér, zamjenica ravnatelja Pannon ETT-a, posjetila je Varasd na poziv Sveučilišta Sjever, gdje je s rektorom i prorektorima Sveučilišta razgovarala o mogućoj suradnji.

Osnovano prije više od 17 godina, Sveučilište Sjever je najmlađe državno sveučilište u Hrvatskoj koje trenutno djeluje s dva studentska centra u Kapronci i Varašu. Tehnički i informatički fakultet PTE, Sveučilište Sjever i Općina Baranya već su surađivali u zajedničkom projektu kako bi uspostavili program obuke za integrirani razvoj naselja koji studentima omogućuje određivanje prekograničnih smjerova razvoja.

Sveučilište je izrazilo namjeru pridruživanja Pannon ETT-u. Na sastanku je bilo riječi io mogućoj budućoj sveučilišnoj suradnji i zajedničkim projektima.
More news