Pannon EGTC

"SHARE" PROJEKT

A kulturális örökség sokfélesége - a múzeumoktól az építményekig, az archívumokig, a kulturális útvonalakig és eseményekig - az európai identitás és a társadalmi integráció lenyomata. Ez különleges szerepet játszik az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégiai célok elérésében is, tekintettel arra, hogy ez nemcsak a kultúrában, hanem a társadalmi és gazdasági fejlődésben, a kohézióban, az oktatásban, a turizmusban és az innovációban is releváns. A látogatók és a lakosok által okozott lenyomatok ezen örökségi helyszíneken egyre nagyobb kihívások elé állítják az örökségi szakembereket, az intézményeket és az érdekelteket, hogy a kulturális javakat és a körülötte levő területek megvédjék, ugyanakkor azok mindenki számára hozzáférhetőek is legyenek.

A SHARE névre keresztelt projekt, mely INTERREG EUROPE támogatás keretében valósul meg 2017-2020 között, célja a városi környezetben a kulturális örökséggel kapcsolatos szakpolitikai tapasztalatok cseréje annak érdekében, hogy azonosítsák a bevált gyakorlatokat és az innovatív módszereket a fenntartható és intelligens megközelítés kialakítása érdekében. A projekt olyan módszereket fog megcélozni, amelyek segítségével az intelligens városok projektjeit hatékonyan lehet javítani azáltal, hogy a városi központok kulturális eszközeihez intelligens és fenntartható programot hoz létre.

A tapasztalatcsere módszere a meglévő szakpolitikai eszközök, az európai szakpolitikai körvonalak és bevált gyakorlatok felülvizsgálatán alapul, és magában foglalja az egyes partnerek területén elvégzendő konkrét kutatásokat. Az interregionális cserefolyamatok eredményét, amely 24 hónapot vesz igénybe a projekt 1. fázisában, 6 cselekvési terv készül, amelyek jelzik a SHARE eredményeinek sikeres beintegrálását a főbb szakmapolitikai dokumentumokba, különös tekintettel a 4 ERFA forrásra. A partnerek különböző állami szerveket, ügynökségeket és oktatási központokat képviselnek, amelyek Európa kulturális örökséggel és intelligens városokkal foglalkozó 7 országából érkeznek, és elkötelezik magukat arra, hogy a projekt eredményeit hatékonyan megosztják a helyi érdekcsoportokkal, valamint a helyi szakpolitikákat végrehajtó intézményekkel, illetve gondoskodnak a cselekvési tervek nyomon követéséről a projekt 2. fázisának kétéves időszakában.

További információ: https://www.interregeurope.eu/share/