Pannon EGTC

Pannon EGTC

 

Spoštovani!

 

Pannon ETZ (Evropsko teritorialno združenje) je bilo ustanovljeno 31. avgusta 2010, uradno pa je bilo registrirano januarja 2012. Namen sodelovanja je skupno razvijanje slovenskega, madžarskega in hrvaškega obmejnega območja. Združenje ima trenutno 57 članov, od tega 55 samouprav in 2 organizaciji regionalnega pomena: Univerza Pécs in Nacionalni park Donava-Drava.

ETZ je samostojna pravna oseba, ki zagotavlja možnost, da združenje samoiniciativno daje pobude in uresničuje dopolnilne projekte in investicije, ki so pomembne za območje. ETZ-ji bodo v prihodnje imeli možnosti za razvoj skupne infrastrukture, za uresničevanje čezmejnih integriranih razvojnih programov, za prostorsko planiranje, za vzpostavitev sodelovanja v okviru zdravstvenega sektorja, za razvoj območnega prometa, za vzpostavitev sodelovanja med nacionalnimi parki ali podjetji, za uskladitev kmetijskih, logističnih in skladiščnih nalog, za razvijanje čezmejnih poslovnih omrežij, za skupna kapitalska vlaganja ali zaposlovanje. Pri koriščenju navedenih možnosti želi imeti naša družba aktivno vlogo. Upamo,  da bo naša spletna stran nudila strokovno pomoč in koristne informacije vsem bralcem oz. obiskovalcem.

 

László ŐRI dr.

president

Péter MERZA dr.
        director