Pannon EGTC

O nas

Evropsko teritorialno partnerstvo Pannon Limited je že od ustanovitve leta 2010 razglasilo svoj cilj za razvoj čezmejnega sodelovanja na hrvaško-slovensko-madžarskem mejnem odseku, za oživitev skupnih zgodovinskih odnosov in sodelovanja, tako da gospodarsko sodelovanje na meji območij je možno tudi realizirati.

ETT ima 50 članic, od tega 48 občin in 2 organizaciji regionalnega pomena: Univerza v Pécsu in Narodni park Donava-Drava.

Njeno operativno območje zajema županije Baranya, Somogy, Tolna in Zala na Madžarskem, županije Virovitičko-podravska, Osječko-baranjska, Međimurska i Koprivničko-križevačka na hrvaški strani ter Muravidsku v Sloveniji. Prebivalstvo Társulása je več kot milijon in pol ljudi.

Društvo je še posebej koristen pripomoček za spodbujanje in krepitev sodelovanja med člani. Njegova naloga je ustvarjanje čezmejnega razvoja in usklajevanje njihovega izvajanja. Njegov namen je izvajanje programov, ki jih sofinancira Evropska unija in se izvajajo v regionalnem sodelovanju, z izkoriščanjem prednosti pravne osebnosti Zveze, znotraj administrativnih meja razmejenih naselij in z vplivom na dodatna območja, na katera vpliva dejavnost. na tem področju poleg oblikovanja skupnega in skupnega razvojnega programa omogočati in spodbujati krepitev in spodbujanje ekonomske in socialne kohezije.