Pannon EGTC

Crossmarkets

Naslov projekta: CrossMarkets - Institucionalno sodelovanje za izboljšanje čezmejne prodaje na lokalnih tržnicah

 

Nosilna struktura: b-rešitve

Trajanje projekta: 01.09.2018 - 31.09.2019.

Upravičeni skupni strošek: 19.795,00 EUR

Podpora: 19.795,00 EUR

 

Naš projekt »CrossMarkets«, ki je bil podprt v okviru razpisa b-solutions, je bil namenjen pomoči lokalnim proizvajalcem na hrvaško-madžarski meji pri boljšem dostopu do trga sosednje države. Projekt je bil zaključen v letu 2020 in je razkril pomanjkljivosti in probleme obmejnega območja na tem področju ter podal predloge odločevalcem za izboljšanje stanja.

 

Utemeljitev projekta:

Kmetijski pridelovalci in primarni proizvajalci imajo ugodnosti, če se njihovi proizvodi tržijo v proizvodnem okolju, to je v radiju 50 km (lokalni proizvod). To je v skladu s politikami EU o kmetijskih proizvodih EU, kratkih verigah preskrbe s hrano in lokalnih prehranskih sistemih. Vendar pa, ko gre za obmejne regije, tudi če so te meje notranje meje EU, kmetje in primarni proizvajalci ne morejo uživati ​​enakih privilegijev. V madžarsko-hrvaškem obmejnem območju kmetijski pridelovalci, ki delujejo na obeh straneh meje, ponujajo skoraj izključno izdelke z ene strani meje.

 

Cilji projekta:

Projekt Pannon ETT je bil namenjen krepitvi institucionalnega sodelovanja med občinami, ki upravljajo lokalne kmečke tržnice, da bi skupaj razvili rešitve za premagovanje zgoraj omenjenih pravnih in administrativnih ovir, ki kmetijskim pridelovalcem/primarnim proizvajalcem preprečujejo prodajo svojih izdelkov na drugi strani meje. . S tovrstnim sodelovanjem se zagotavlja več vrst podpore dejanskim deležnikom, torej kmetom, primarnim proizvajalcem in lokalnim distributerjem.

Predlagana rešitev je pomenila predvsem izmenjavo izkušenj in zahtev med institucijami, posledično pa so skupaj razvili podporno orodje, ki zagotavlja vse potrebne informacije o lokacijah in specifičnih zahtevah kmečke tržnice na obeh straneh meje v Ljubljani. dvojezični format, ki zagotavlja jasne opise, vizualne postopke je vseboval razlago ter dvojezično različico potrebne dokumentacije.