Pannon EGTC

SHARE

Naslov projekta: SHARE – Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe

 

Podporna shema: Interreg Europe

ID projekta: PGI02343

Vodilni partner: Sviluppumbria Spa (Italija)

Dodatni partnerji:

     PANNON ETT
     Regionalna vlada Extremadura (Španija)
     Severovzhodna regionalna razvojna agencija (Romunija)
     Univerza Greenwich (Velika Britanija)
     Okrajni upravni odbor Östergötland (Švedska)
     Mesto Šibenik (Hrvaška)

 

DELI 1

 

Trajanje projekta: 01.01.2017-31.12.2020.

Upravičeni skupni strošek: 1.409.083,00 EUR

Nepovratna sredstva ESRR: 1.197.720,55 EUR

 

Iz tega PANNON EAT:

Obračunani skupni strošek: 121.642,00 EUR

Podpora ESRR: 103.395,70 EUR

Nacionalno sofinanciranje: 12.164,20 EUR

Lastna moč: 6.082,10 EUR

 

Namen projekta

Cilj projekta je izmenjava političnih izkušenj v zvezi s kulturno dediščino v urbanem okolju, da bi identificirali dobre prakse in inovativne metode za razvoj trajnostnega in inteligentnega pristopa. Projekt je ciljno usmeril načine za učinkovito izboljšanje projektov pametnih mest z ustvarjanjem pametnega in trajnostnega programa za kulturne dobrine v urbanih središčih.

Metoda izmenjave izkušenj je temeljila na pregledu obstoječih političnih instrumentov, zarisov evropskih politik in najboljših praks ter je vključevala specifične raziskave, ki jih je treba izvesti na področju posameznega partnerja. Kot rezultat projekta je bilo pripravljenih 6 akcijskih načrtov.

Partnerji predstavljajo različne javne organe, agencije in izobraževalne centre iz 7 evropskih držav, ki se ukvarjajo s kulturno dediščino in pametnimi mesti, in so zavezani k učinkoviti delitvi rezultatov projekta z lokalnimi interesnimi skupinami in institucijami, ki izvajajo lokalne politike, ter zagotavljajo nadaljnje ukrepanje -dodelava načrtov v dveletnem obdobju 2. faze projekta.

 

Sodelovanje madžarskega partnerja pri projektu je bilo realizirano s sofinanciranjem madžarske države.

Projekt je bil uspešno zaključen 31. decembra 2020.

 

DELI 2

 

Trajanje projekta: 01.09.2021-31.08.2022.

Upravičeni skupni strošek: 370.380,70 EUR

Nepovratna sredstva ESRR: 314.823,60 EUR

 

Iz tega PANNON EAT:

Obračunski strošek: 42.300,00 EUR

Podpora ESRR: 35.955,00 EUR

Nacionalno sofinanciranje: 4.230,00 EUR

Lastna moč: 2.115,00 EUR

 

Namen projekta

Projekt SHARE 1 je iskal dobre evropske rešitve na področju trajnostnega varstva kulturne dediščine. Pandemija je prinesla drastične spremembe v turizmu, zato sta se tudi želja in pripravljenost po potovanju močno zmanjšali oziroma spremenili. Ko se premikamo v svet po pandemiji, bo gospodarsko okrevanje dolgotrajno in zahtevno. Cilj SHARE 2 je raziskati vpliv pandemije na mednarodni turizem in predlagati inovativne prakse upravljanja za destinacije dediščinskega turizma, da bi zagotovili varna in prijetna doživetja obiskovalcem dediščinskih območij v Italiji, na Hrvaškem, v Španiji, na Madžarskem, v Romuniji in Združenem kraljestvu.

V okviru projekta se pripravlja podrobna spletna anketa o tem, kako je epidemija spremenila obnašanje in pričakovanja v turizmu, kako se je spremenilo dojemanje tveganja pri ljudeh, kako se prebivalci, domači in tuji obiskovalci odzivajo na sproščanje omejitev ter kako želja po potovanju se je spremenila.

Cilj projekta je tudi zbiranje obstoječih dobrih praks in strategij.

 

Sodelovanje madžarskega partnerja pri projektu se realizira s sofinanciranjem države Madžarske.

 

Več informacij: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/share/