Pannon EGTC

PROJEKT SHARE

Raznolikost kulturne dediščine, ki vključuje vse od muzejev, stavb in arhivov, do kulturnih poti in dogodkov, je temelj evropske identitete in katalizator socialne vključenosti. Ima tudi posebno vlogo pri doseganju ciljev strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast, ki ne vpliva samo na področje kulture, temveč tudi na družbeni in gospodarski razvoj, kohezijo, izobraževanje, turizem in inovacije. Kljub temu pa pritisk, ki ga vršijo obiskovalci in prebivalci, dokazuje, da se strokovnjaki, institucije in zainteresirane strani na področju dediščine soočajo z vedno večjimi izzivi pri zaščiti, krepitvi in večji dostopnosti kulturnih sredstev in ozemlja, ki ta sredstva obdaja. Cilj projekta SHARE je izmenjava izkušenj na področju politike kulturne dediščine v mestnih okoljih in opredelitev najboljše prakse ter inovativne metode za razvoj trajnostnega in pametnega pristopa k njenemu upravljanju in uporabi. Projekt bo usmerjen v načine, kako se lahko učinkovito izboljšajo projekti pametnih mest z vključitvijo pametnega in trajnostnega programa kulturnih dobrin v urbanih središčih.

Metoda izmenjave izkušenj bo temeljila na pregledu obstoječih političnih orodij, predlogih evropske politike in dobrih praksah ter bo vključevala specifične raziskave, ki se bodo izvedle na območju vsakega partnerja posebej. Rezultati procesa medregionalne izmenjave, ki v 1. fazi projekta traja 24 mesecev, bodo posredovani v 6 akcijskih načrtih, ki bodo nakazovali na  načine za uspešen prenos rezultatov SHARA v glavne politike, s posebnim poudarkom na 4 sredstvih ESRR-ja. Partnerji predstavljajo raznolikost javnih organov, agencij in akademskih centrov iz 7 različnih držav širom po Evropi, ki se ukvarjajo s kulturno dediščino in politiko pametnih mest ter bodo rezultate projekta učinkovito delili z lokalnimi skupinami zainteresiranih strani ter upravnimi enotami in institucijami, ki izvajajo lokalne politike, obenem pa zagotovili tudi spremljanje akcijskih načrtov v času trajanja 2-letnega obdobja 2. faze projekta.