Pannon EGTC

Meghívó a Pannon Európai Területi Társulás 2022. május 23-ai közgyűlésére

A Pannon Európai Területi Társulás 2022. május 23. napján tartandó közgyűlése 10.45 órakor kezdődik
Meghívó a Pannon Európai Területi Társulás 2022. május 23-ai közgyűlésére

Amennyiben a 10.45 órára összehívott Közgyűlés nem határozatképes, úgy az eredeti napirenden szereplő ügyekben 2022. május 23. napján 11.00 órára hívom össze a megismételt Közgyűlést. Tájékoztatom, hogy a megismételt Közgyűlés a résztvevők által képviselt létszámtól függetlenül határozatképes.

Az ülés magyar nyelven, horvát tolmácsolással zajlik.

Az ülés a Zoom alkalmazás igénybevételével valósul meg. Az ülés elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő megtartására a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, 2020. évi LVIII. törvény 106. § (1) a) pontja ad lehetőséget.

Tervezett napirendi pontok:

 

  1. A Pannon ETT tagjegyzékének és FEB ügyrendjének módosítása
  2. Beszámoló a Pannon ETT jelenlegi pályázatairól
  3. Új pályázatok benyújtásának jóváhagyása
  4. A Pannon ETT 2021. évi költségvetése módosításának elfogadása
  5. A Pannon ETT 2021. évi beszámolójának elfogadása
  6. A Pannon ETT 2022. évi munkatervének elfogadása
  7. A Pannon ETT 2022. évi költségvetésének elfogadása
  8. Egyebek

 

Pécs, 2022. május 6.

dr. Őri László sk.

      elnök

 
More news