Pannon EGTC

INTERVENTURES

INTER VENTURES

Trajanje projekta: 1. kolovoza 2019. - 30. srpnja 2022.

Cjelokupni proračun: 1 376 708 .- EUR

Od toga proračun Pannon EGTS-a: 367 781.- EUR

ERDF potpora: 312 613,85.- EUR

Sufinanciranje nacionalne vlade: 36 778,10.- EUR

Vlastiti udio: 18 388,90.- EUR

20. lipnja 2018. godine Pannon EGTS je aplicirao na 4. poziv Programa Interreg Europe te podnio natječaj pod naslovom „INTER VENTURES - Policies to promote the internationalisation of SMEs for more competitive regional ecosystems in border areas of

the EU”. Projekt je odobren, a u realizaciji osim Pannon EGTS-a, kao vodećeg partnera sudjeluje još osam projektnih partnera.

Dakle, vodeći partner je Pannon EGTS, ostali partneri su slijedeći: Unioncamere Lombardia (Italija), Rzeszow Regional Development Agency (Poljska), Carpathian Euroregion (Poljska), CEEI-Burgos (Španjolska), Klaipeda ID (Litva), az Association of European Border Regions (Njemačka), Lokalna jednica grada Klaipeda (Litva), i Society for the Development of the Province of Burgos (Španjolska).

Projekt INTER VENTURES okuplja partnere iz pet pograničnih regija zastupajući razvoj i interese malih i srednjih poduzeća u prekograničnoj suradnji što dodatno može poticati umrežavanje malih i srednjih poduzeća te s time pomoći u pojavljivanju na međunarodnom tržištu. U sklopu projekta INTER VENTURES partneri mogu intenzivno podijeliti svoja iskustva i sudjelovati dva puta tematskim studijskim putovanjima gdje mogu promatrati u praksi relevantna iskustva. Regionalne partnere želimo intenzivno uključiti u aktivnosti, npr. u susrete regionalnih dionika za zastupanje interesa, odnosno uključivanjem u online webinarij koji bi se održao pet puta.

Želimo razvijati takve inicijative, odnosno alate i pravila pomoću kojih možemo „ubrzanim” tempom poticati promjene, nakon toga ih promatrati i analizirati, te na taj način uskladiti mišljenja donositelja političkih odluka u pojedinim regijama.

Izrada metodologije za razvoj novih pravila i alata u partnerskim regijama realizirat će se uz pomoć i stručnu konzultaciju AEBR-a. Kao rezultat toga svaki partner će izraditi regionalni akcijski plan koji će doprinijeti razvoju onih regionalnih ERFA planova koji su potrebni da mali i srednji poduzetnici mogu nastupati na međunarodom tržištu.

Jedan od glavnih ciljeva ovog projekta je da može utjecati na prioritete Interreg V-A Mađarska-Hrvatska Prekograničnog programa suradnje koji potiče razvoj gospodarstva i konkurentnost malih i srednjih poduzeća. U sklopu toga pak može dodatno poticati i utjecati na poslovnu suradnju između malih i srednjih poduzeća na obje strane granice.

Trenutno jedina specijalna aktivnost koja se provodi u prekograničnom području je B Light shema čime se potiču mala i srednja poduzeća. Partneri trebaju na programskom području razvijati nove proizvode i usluge, a cilj programa je poboljšati financijsku pozadinu i poticati mogućnost umrežavanja malih i srednjih poduzeća. Poduzetnicima je na raspolaganju 7,6 milijuna Eura. Vodeći partner je u tom slučaju HAMAG-BICRO sa sjedištem u Zagrebu. Ovaj program se realizira kao pokusna inicijativa za direktno poticanje MSP-a koja se ostvaruje u programskom razdoblju između 2014. i 2020.

Potrebna je modifikacija pravila i alata kako bi se prepreke eliminirale u programu B Light.

Naš cilj je utjecati na pravila i alate B Light-a.

1. Znatno skraćivanje procesa za pokretanje i provedbu projekata kojima su odobrena sredstva: INTER VENTURES želi razmotriti kako i na koji način se mogu skratiti administrativni procesi s ciljem ubrzanja sklapanja ugovora.

2. Povećati motivaciju i povjerenje malih i srednjih poduzeća koje su zainteresirane u sudjelovanju programa

3. Razvoj određenih sposobnosti malih i srednjih poduzeća, npr. jezične kompetencije ili nedostatak iskustava vezano za pojavljivanje na međunarodnim tržištima što dodatno smanjuje motivaciju.

4. Drugi važan čimbenik koji također utječe na slab odaziv malih i srednjih poduzeća je nestašica raspoloživih sredstava za predfinanciranje. Projekt pokušava pronaći rješenja kako bi se mogla povećati privlačnost B Light programa.

Daljnji cilj projekta je podnošenje preporuka za različite gospodarske sektore, za različite tipove malih i srednjih poduzeća i za projektne aktivnosti, odnosno revidiranje kriterija vrednovanja na temelju rezultata interregionalnog procesa učenja. Ovim projektom želimo ubuduće B Light program učiniti još privlačnijom i uspješnijom kroz slijedeće aktivnosti:

1. Pripremanje ankete koja fokusira na resurse malih i srednjih poduzeća u regiji – Izrada analize stanja

2. Izvješća o primjenljivosti – Izrada prijedloga

3. Priprema plana – Izrada akcijskog plana